Lezingen

Twee lezingen:

Lezing: Rembrandt in de Jordaan (zijn laatste jaren)
Aan de hand van nieuw materiaal (o.a. uit in 2009 ontdekte archieven) komen we heel dicht bij Rembrandt. Hoe leefde hij de laatste 10 jaar van zijn leven? Was hij onbemind of was hij beroemd? Had hij  vrienden? En wie waren dat dan? In welke omstandigheden is hij gestorven?

Zoals Joost van den Vondel, een tijdgenoot van Rembrandt, al zei:

De wereld is een speeltoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel

Wat dat voor Rembrandt en zijn schilderkunst betekende? Daarvan krijgt u tijdens deze lezing een helder beeld.

Aan de hand van beelden neem ik mijn gasten mee door de westelijke grachtengordel (Herengracht/ Keizersgracht/ Prinsengracht) en De Jordaan. Met deze lezing neem ik u daadwerkelijk mee door Amsterdam, en schets ik u de laatste 10 jaar van Rembrandts leven en werk in Amsterdam, zijn sterfhuis en wat zich daar heeft afgespeeld.

Lezing: De reis van De Nachtwacht
Op deze tocht door het oudste deel van Amsterdam volgen wij de route die het schilderij heeft afgelegd. Vanaf de plaats waar De Nachtwacht bijna 400 jaar geleden werd gemaakt volgen we de route langs alle gebouwen  waar het schilderij in de loop van de tijd heeft gehangen en komen we te weten wat er met de mensen op het schilderij is gebeurd.

Op basis van dit unieke materiaal verzorg ik een lezing die de biografie, het levensverhaal van De Nachtwacht (van 1642 tot nu) vertelt en laat zien.